Asociacijos garantija rąstiniams namams

Medinių namų gamintojų asociacija teikia garantijas Asociacijos narių statomiems rąstiniams namams ir prižiūri, kad statomi namai atitiktų MNGA parengtuose Rąstinių namų standartuose nustatytus reikalavimus.

Asociacija atlieka nemokamą statybos priežiūrą ir pastatyto namo ekspertizę. Jeigu ekspertizės metu būtų nustatyti rąstinio namo defektai ar neatitikimai MNGA standartų reikalavimams, Asociacija įsipareigoja organizuoti rąstinio namo trūkumų sutvarkymą.

Asociacija garantuoja tik už statomų rąstinių namų kokybę ir nėra atsakinga už savo narių finansinius įsipareigojimus.