Medinių namų gamintojų asociacija

Medinių namų gamintojų asociacija įsteigta 2005 m., siekiant atgaivinti tradicijas, šviesti visuomenę ir propaguoti natūralius bei ekologiškus rąstinius namus. Asociaciją įkūrė rąstinių namų gamintojai, siekdami kartu spręsti tokias savo verslui būdingas problemas, kaip rąstinių namų kokybė, pardavimas užsienio rinkose, standartizacija ir kt. Pradžioje asociacija vienijo tik rąstinių namų gamintojus ir vadinosi „Rąstinių namų gamintojų asociacija“. Į asociacijos veiklą įsitraukiant ne tik rąstinių, bet ir skydinių, karkasinių namų gamintojams, 2008 m. asociacija pakeitė pavadinimą į „Medinių namų gamintojų asociacija“.

Medinių namų gamintojų asociacija parengė tipinį įmonės standartą „Rąstinės pastatų dalys. Techniniai reikalavimai“, kuris 2006 m. lapkričio mėn., 8 d. buvo pristatytas Lietuvos standartizacijos departamento standartizacijos technikos komitete LST TK 17 „Mediena“. Technikos komitetas TK 17 Mediena susipažinęs su pateiktu įmonės standarto projektu rekomendavo ir pritarė jo patvirtinimui įmonės standartu.

Asociacija konsultuoja žmones, ketinančius statytis rąstinį namą, atlieka statomų namų techninę priežiūrą ir rąstinių namų ekspertizes.

Jeigu planuojate statyti rąstinį, skydinį ar karkasinį namą, užpildykite paklausimo formą ir gamintojai atsakys Jums tiesiogiai.

Medinių namų gamintojų asociacijos nariais gali tapti Lietuvoje registruotos medinių (rąstinių, skydinių, karkasinių ir kt.) namų gamyba užsiimančios įmonės, pritariančios asociacijos veiklai bei tikslams ir turinčios nepriekaištingą reputaciją. Asociacija savo nariams teikia įvairias verslo paslaugas.

MNGA dalyvavimas kitose organizacijose:

Narystė LST TK 17 „Mediena“
Atstovaudama asociacijos narių interesus ir siekdama dalyvauti standartizacijos veikloje MNGA 2006 m. tapo Lietuvos standartizacijos departamento Standartizacijos technikos komiteto LST TK 17 „Mediena“ nariu. LST TK 17 „Mediena“ yra suinteresuotų miško ūkio, medieną ir medienos medžiagas gaminančių, perdirbančių ir realizuojančių įmonių bei organizacijų, mokslo ir mokymo įstaigų, bandymų laboratorijų, valstybės institucijų specialistų susivienijimas sudarytas prie Lietuvos standartizacijos departamento (LST).

Dalyvavimas Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos veikloje
Medinių namų gamintojų asociacija dalyvauja Smulkaus ir vidurinio verslo Tarybos (SVV Tayba) veikloje ir dalyvavo ją steigiant. SVV Taryba įsteigta prie ūkio ministerijos ir yra visuomeninė patariamoji institucija. Į jos sprendimus atsižvelgia Vyriausybė, ūkio ministerija ir kitos atsakingos institucijos. MNGA atstovas išrinktas į šios Tarybos ES paramos smulkiam ir vidutiniam verslui komitetą.

Narystė Tarptautinėje rąstinių namų gamintojų asociacijoje
2006 m. MNGA (Association of Log Houses Producers - ALHP) tapo Tarptautinės rąstinių namų gamintojų asociacijos (International Log Builders' Association – ILBA), kuri šiuo metu vienija daugiau nei 100 pasaulio rąstinių namų gamintojų asociacijų, organizacijų ir kitų su rąstiniais namais susijusių institucijų. Asociacija, priklausydama tarptautiniam tinklui, naudojasi ILBA sukaupta informacija apie užsienio rinkas, naujausias gamybos technologijas, su ILBA keičiasi informacija apie rąstinių namų gamybos standartus, dalinasi patirtimi sprendžiant aktualias rąstinių namų gamybos pramonės problemas, o taip pat atstovauja Lietuvos rąstinių namų gamintojus tarptautinėje rinkoje.

Nacionalinės miškų sektoriaus technologijų platformos steigėja
Rąstinių namų gamintojų asociacija, kartu su dar keletu Lietuvos verslo ir mokslo institucijų dirbančių medienos pramonės srityje, 2006 m. birželio 19 d. įsteigė Nacionalinę miškų sektoriaus technologijų platformą (NMSTP). NMSTP tikslai yra sujungti verslo galimybes ir mokslo pasiekimus, stiprinti miškų ūkio sektoriaus poziciją socialiniame, verslo ir ekonominiame šalies bei pasaulio kontekste. Asociacija, kaip platformos steigėja, aktyviai dalyvauja NMSTP veikloje, prisideda prie bei bendros miškų sektoriaus vizijos ir strategijos kūrimo. Įgyvendinant nacionalinę miškų sektoriaus technologijų platformos viziją, bus sudarytos prielaidos atilikti mokslinius tyrimus, o tyrimus rezultatus panaudoti rąstinių namų gamybos pramonėje.
2007 m. parengta NMSTP strategija (vizija), kuri yra pristatyta NMSTP dalyviams. Ši strategija numato užtikrinti tvarią miškų sektoriaus veiklą, pakankamą medienos pasiūlą ir medienos produktų gamybos pramonės ilgalaikį konkurencingumą (Lietuvos miškų sektoriaus vizija).

Knyga apie rąstinius namus, kurią galite įsigyti asociacijoje:

Knyga Rastinio namo statyba