MNGA veikla

Medinių namų gamintojų asociacijos sukūrimą paskatino rąstinių namų gamintojai, susidūrę su jiems būdingomis problemomis, tokiomis kaip rąstinių namų kokybė, pardavimai užsienio rinkose, specializuotos informacijos trūkumas ir kt. Asociacija įkurta namų gamybos įmonėms nusprendus bendradarbiauti tarpusavyje sprendžiant visiems aktualias problemas.

Medinių namų gamintojų asociacijos misija - populiarinti natūralius ir ekologiškus medinius namus. Tikslas - stiprinti Lietuvos medinių namų gamybos pramonę, didinti jos konkurencingumą, siekti padėti jai integruotis į tarptautines rinkas bei sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai.

Asociacijos veiklos tikslai
• atstovauti savo narių interesus valstybinėse institucijose bei įstaigose, taip pat užsienyje;
• dalyvauti šalies ir tarptautinėse parodose ir visokeriopai skatinti asociacijos narių dalyvavimą jose;
• plėtoti bendradarbiavimą su analogiško pobūdžio kitų šalių įmonėmis, asociacijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
• koordinuoti narių veiklą, formuoti bendrą veiklos strategiją;
• organizuoti informacines ir viešinimo kampanijas;
• propaguoti pažangias gamybos ir statybos technologijas;
• bendradarbiauti su mokslo institucijomis;
• teikti savo nariams informaciją, konsultacijas ir metodinę pagalbą;
• analizuoti verslo aplinką, rinkos pokyčius ir galimybes, apibendrinti narių pateiktą informaciją, rengti išvadas, pasiūlymus, rekomendacijas ir informuoti apie tai asociacijos narius.

Nariams teikiamos paslaugos
• informacijos apie asociacijos narius skleidimas žiniasklaidos priemonėse;
• asociacijos narių reklama asociacijos leidžiamuose leidiniuose, skirtuose Lietuvos ir užsienio klientams;
• Potencialių tiekėjų paieška ir nuolaidų sistemos sukūrimas asociacijos nariams;
• asociacijos narių interesų atstovavimas valstybės institucijose bei kitose organizacijose;
• MNGA narių susirinkimų organizavimas;
• pagalba sprendžiant individualias problemas;
• Rąstinių namų gamybos standartus įmonėse, kosultacijos;
• medinių namų populiarinimas visuomenėje;
• verslo, techninės ir kt. specializuotos informacijos teikimas informacinės sistemos pagalba;
• dalyvavimo tarptautinėse parodose finansavimas.

Asociacijos nariais gali tapti Lietuvoje registruotos medinių (rąstinių, skydinių, karkasinių ir kt.) namų gamyba užsiimančios įmonės, pritariančios asociacijos veiklai ir tikslams, turinčios nepriekaištingą reputaciją ir atitinkančios kitus įstatuose nurodytus reikalavimus. Sprendimą dėl naujų asociacijos narių priėmimo priima asociacijos Taryba.